vrijdag, 17, juli, 2020

Geloven en naar de kerk gaan: Hoe zit dat?

Populair

Waarom geloven in Jezus anders is dan geloven in een religie

Tegenwoordig zijn er enorm veel religies waaruit je kan kiezen als bron om mooie inzichten en wijsheden...

De rol van geloof in de voetbalwereld

De voetbalwereld zou je kunnen zien als een aparte wereld op zich. Van spelers en coaches wordt...

Hoe kan je geloven in God terwijl er nog zoveel ellende in de wereld is?

Hoewel de statistieken laten zien dat de levensomstandigheden op de wereld in het algemeen beter worden, zijn...
FlowRisenhttps://geloofsinspiratie.nl%20
FlowRisen is de aanbieder van geloofsinspiratie.nl. Verschillende mensen die betrokken zijn bij FlowRisen plaatsen namens FlowRisen toffe geloofsinspiratie op geloofsinspiratie.nl.

Houten, misschien wel krakende, ouderwetse kerkbankjes, iedere zondag verplicht aanwezig, veelal saaie en gedateerde preken en liedjes, en mensen die een houvast zoeken in het leven. Dit zijn een aantal gedachtegangen die je kan hebben over de kerk. Daarbij kan je de kerk zien als een plek tussen 4 muren en als een gemeenschap die je ideeën oplegt waarbij je je beperkt voelt in je vrijheid. Naar de kerk gaan doe je dan maar om erbij te horen, of om je familie niet teleur te stellen, vanuit een motief van sociale acceptatie. Je vindt jezelf er in ieder geval niet in terug. Het is niet jouw ding. Sterker nog, het is het tegenovergestelde van wat je zelf ervaart als vrijheid. Maar toch, zou de kerk op een of andere manier toch relevant kunnen zijn? Zo ja, hoe dan? Laten we is verder ingaan op de kerk.

De kerk als gebouw
Je kan de kerk natuurlijk direct linken aan een kerkgebouw. Typerend door zijn authentieke uitstraling en daarmee een toonbeeld in elk dorp of elke stad. Maar is deze directe associatie niet te beperkt?

Laten we eerst is bekijken waar de kerk voor staat. De kerk kan je in principe zien als een groep mensen die gelooft in God. Niet een gebouw, maar mensen zoals jij en ik. De kerk is zodoende breder dan de “kerkmuren”. Of je nou rijk of arm bent of er tussen in staat op de sociale ladder, als mens kan je geloven in God. Het zijn niet ‘alleen’ bepaalde type mensen die geloven, bijvoorbeeld mensen die in de put zaten en een houvast zochten. Er zijn ook veel mensen die niet onder deze typering vallen maar toch in God geloven. Mensen waarvan je zou verwachten dat ze vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief niet per se in God zouden geloven. Mensen die alles hebben maar er toch voor kiezen om te geloven in God. De kerk wordt zodoende gevormd door mensen uit alle sociale lagen van de maatschappij en bestaat uit verschillende typen mensen.

De kerk zijn
Als ons begrip van de kerk zich niet hoeft te laten beperken tot een gebouw of type mens, hoe ziet kerk zijn er dan praktisch uit?

Kerk zijn kan op veel verschillende manieren. In ieder geval met beide benen in de samenleving en tegelijkertijd met ogen en hart gericht op God. De kerk zijn kan bijvoorbeeld door wekelijks met een groepje mede-gelovige samen te komen. Dit kan verrijkend zijn door dat je elkaar dan kan bemoedigen, aanscherpen en verfrissen zodat je vanuit een nieuw perspectief weer verder kan groeien in geloof. Daarnaast kan kerk zijn simpelweg betekenen dat je er voor elkaar bent. Dat je elkaar hoort en ziet. Een praktisch voorbeeld kan zijn dat als je weet dat je buren fysiek niet in staat zijn om het onkruid in hun tuin weg te halen dat de pan uitgroeit, dat je ze dan een dagje helpt om het onkruid weg te halen.

Hiërarchie
Als je met een steeds grotere groep mensen samenkomt om meer over God te leren dan kan het zijn dat je op een zeker moment behoefte hebt aan een organisatie waarbij hiërarchie een rol speelt. Onder hiërarchie kan je verstaan: verschillende bestuurslagen inzetten om activiteiten in de kerk sturing te geven. Zo kan de kerk bijvoorbeeld onder leiding staan van een pastor of voorganger en een kerkelijk bestuur. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld nog jongeren leiders en kinderwerkers zijn.

Hoewel de hiërarchie vanuit organisatorisch perspectief duidelijkheid schept voor velen, kan het ook voor een bepaalde afstand zorgen. Zo kan de kerk door de hiërarchie minder ‘persoonlijk’ voor je aanvoelen. Dit doordat de voorganger of andere leiders in de kerk bijvoorbeeld voornamelijk druk bezig zijn met het verzorgen van de dienst en andere kerkelijke activiteiten maar je niet echt het idee hebt dat ze persoonlijk in jou geïnteresseerd zijn. Dat ze jou niet ‘echt’ zien en/of horen. Hierdoor kan je je jezelf eigenlijk meer een nummertje voelen, en mogelijk zelfs minder belangrijk voelen. In dit geval is het ten eerste goed om te beseffen dat God er wel altijd persoonlijk voor je wil zijn. Hij ziet en hoort je. Hij luistert naar je. Natuurlijk is het goede nieuws dat er niet een soort hiërarchie van toepassing is op iedere kerk. Elke kerk is net weer even anders en heeft daardoor een andere structuur. Net zoals elke familie anders is, en daarom net even op een andere manier met elkaar omgaat. Het kan simpelweg zo zijn dat de kerk niet (langer) bij je past. In dat geval kan het fijn zijn om een kerk (lees: familie) te vinden die wel echt bij je past; waar je wel de persoonlijke erkenning vind waar je naar verlangt, je ziel en zaligheid kan delen met mensen waarop je kan bouwen, je God ervaart, en waarbij je ruimte vind om met God te groeien tot de beste versie van jezelf.

Gewoontes en tradities

Je moet iedere zondag in de kerk zijn, je mag geen tv kijken op zondag, en alleen bepaalde kleren dragen naar de kerk.

Dit zijn gewoontes die je ‘negatief’ zou kunnen associëren met de kerk of kerk zijn aangezien je er het gevoel van kan krijgen dat je dingen moet doen. Deze gewoontes zijn echter geen weerspiegeling van wat God van jou verwacht. Zonder dat je ook maar iets moet of hebt gedaan houdt Hij namelijk al van je. Hij vind het mooi als je tijd met Hem doorbrengt, je Hem eert voor wie Hij is, en je ervoor kiest dingen die tussen jou en Hem in staan te laten. Echter zal Hij niet tegen je zeggen dat als je niet in een kerkgebouw komt, je wel tv kijkt op zondag, of als je niet bepaalde kleding draagt je minder bent dan een ander. Dit verandert namelijk niets aan Wie jij voor hem bent: Zijn geliefde kind. Hij zegt simpelweg tegen ons: Kom zoals je bent. Het gaat God om je hart. Zolang gewoontes en tradities je helpen om God dichtbij te ervaren dan is het mooi, echter wanneer het juist een ‘moeten’ wordt kan het uitgroeien tot een last voor jezelf en een mogelijke belemmering tussen jou en God.

De kerk zoals je Hem mag zien
Je kan de kerk zien als een goede mogelijkheid om te groeien in geloof. Een plek waar je jezelf kan zijn, een plaats waar je je gaven en talenten kan ontdekken, en samen met gelijkgestemden de geheimenissen en principes van God kan ontdekken waarmee je nog meer uit je leven kan halen. In de basis is de kerk een groep mensen die samenkomt op een plek met als doel om God te ervaren en Hem te leren kennen als persoon. De plek kan in de open lucht zijn, in een kerkgebouw zijn, of bij iemand thuis. Tijdens een bijeenkomst kan je God op veel verschillende manieren kan ervaren en leren kennen. Dit kan bijvoorbeeld door muziek, (bijbel)studies, theater, een preek, gesprekken, etc.. God kan door deze manieren tot je hart spreken of je nieuwe inzichten (openbaring) geven.

De kerk is een warm en bewogen hart voor jou

De kerk is er voor bedoelt om naar je om te kijken, niet om je te controleren. Zowel in je moeilijke tijden als je euforische tijden kan de kerk een plek zijn waar je tot rust komt en vrede ervaart, een vertrouwde omgeving. Bovendien zorgt de kerk ervoor dat je wordt uitgerust met de middelen en de ruimte die het beste (‘het goud’) uit jezelf naar boven kunnen halen. Hierbij gaat het erom dat je doet wat je leuk vind en tegelijkertijd waarvoor je gemaakt bent. Op deze manier kan je automatisch ook een zegen en/of voorbeeld zijn voor anderen.

De kerk is relevant in de maatschappij

De kerk heeft niet alleen persoonlijke relevantie maar ook een relevante functie in de maatschappij als zijn geheel. De kerk biedt geestelijk voedsel voor de maatschappij wat in de basis neerkomt op hoop, geloof, liefde, en bewogenheid. Dit zijn onzichtbare dingen die je hart en verstand raken en daarmee aansturen op een vernieuwd kijken naar dingen en innerlijke ‘verandering’, waardoor je als mens tot bloei kan komen. Dit gun je andere mensen ook van harte. Daarom voorziet de kerk in praktische hulp waaronder het zorg dragen voor weduwen en wezen, mensen in armoede van eten voorzien, en het onderwijzen en trainen van mensen zodat ze een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Maar ook in de politiek is de kerk vertegenwoordigd in de vorm van politieke partijen zoals de ChristenUnie en de SGP die een samenleving behartigen waarin dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid centraal staan. Daarnaast zijn er ook tal van andere sectoren waarin christenen werkzaam zijn en een verschil maken met Bijbelse normen en waarden om zo bij te dragen aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen.

De kerk is een licht in iedere samenleving waarin gebrokenheid, eenzaamheid, armoede, ziekte, en verderf aan de orde van de dag zijn.

De kerk laat zien dat gebrokenheid, eenzaamheid, armoede, ziekte en verderf niet definiëren wie je als persoon bent en wat er voor je mogelijk is. Dat deze zaken je niet hoeven te belemmeren of beperken. En ook niet dat deze zaken het laatste woord zullen spreken in jouw leven. De kerk laat namelijk zien dat er door geloof in Jezus Christus mogelijkheden zijn waar je zelf geen mogelijkheden ziet of zag. Dat nieuwe kansen en overwinningen binnen handbereik zijn. En dat er ten alle tijden mensen om je heen staan die in jou het goede zien en dit eruit willen halen. Mensen die je helpen de koers op te varen in de richting van de beloften en dromen die God je gegeven heeft en je leven zullen vullen met overvloed van leven.

Laatste berichten

01:04:25

Geloofspraat #4 – Het karakter van God

Bekijk hieronder de toffe geloofspraat video over het onderwerp "Het karakter van God" met gastspreker Ruben Kluijver....

Geloofspraat #3 – Reasonable and living faith

Bekijk hieronder een toffe video met gastspreker Daniel Rattes uit Brazilie met als onderwerp "Reasonable and living faith".

Nederigheid

Een gedicht over nederigheid. Ontdek wat nederigheid jou te bieden heeft.

Vrede

Ontdek de kracht van vrede in dit inspirerende gedicht.

Geloofspraat #2 – Gebed

Bekijk hieronder een inspirerend geloofsgesprek van Ruben met Priscilla over het onderwerp gebed. Priscilla woont al een tijdje in Israël en heeft wat toffe inzichten te delen. Laat verder gerust na afloop een reactie achter hieronder.