woensdag, 19, mei, 2021

Geloofskaartjes

Bekijk de onderstaande kaartjes die jou helpen je gedachtes om te buigen zodat je meer vrede, kracht, en vrijheid kan ervaren in je leven.

Gedachte
Ik vind mezelf niet mooi
Gods waarheid
Ik ben mooi gemaakt. Imperfect perfect. Uniek gemaakt naar Gods evenbeeld.
Psalm 139:14
Gedachte
Ik ben niet goed genoeg
Gods waarheid
Ik ben waardevol en goed genoeg zoals ik ben zonder dat ik iets heb gepresteerd.
Jesaja 43:4
Gedachte
Ik heb iets ergs gedaan. Er is geen weg meer terug.
Gods waarheid
Keer je af van wat je hebt gedaan en kom bij mij en ontvang vergeving en onvoorwaardelijke liefde.
Handelingen 3:19 & 2 Kronieken 30:9b
Gedachte
Ik ben bang
Gods waarheid
Ik hoef niet bang te zijn God is dicht bij mij
Filippenzen 4:5
Gedachte
Ik maak me zorgen
Gods waarheid
Je hoeft je geen zorgen te maken. Bid en God zal voor je zorgen
Filippenzen 4:6-7
Gedachte
Ik voel me verslagen
Gods waarheid
Ik ben meer dan overwinnaar. Ook al voel ik me verslagen, er is nieuwe kracht en hoop voor mij op basis van wat God zegt.
Romeinen 8:37
Gedachte
Ik voel me overbelast
Gods waarheid
Kom tot mij en ik zal je rust geven. Mijn juk is zacht, en mijn last is licht.
Mattëus 11:28-30
Gedachte
Ik voel een leegte van binnen
Gods waarheid
Ik zie de leegte die je ervaart. Ik wil je leegte vullen met mijn overweldigende liefde.
Johannes 6:35
Gedachte
Het leven voelt doelloos
Gods waarheid
Ik heb fantastische plannen voor jouw leven die je vervulling, voorspoed, hoop en een toekomst geven.
Jeremia 29:11
Gedachte
Ik kom geen stap vooruit
Gods waarheid
Ik zal voorzien voor jou. Doe het niet allemaal op eigen kracht maar met de hulp van mijn geest.
Fillipenzen 4:19 & Zacharia 4:6
Gedachte
Ik voel me onzeker
Gods waarheid
Je hoeft je niet onzeker te voelen. God heeft je mooi gemaakt en Hij zal voorzien als goede Vader voor jou. Vertrouw op hem. Stel je vertrouwen niet op jezelf maar vertrouw op God.
Spreuken 3:5-7 & Filippenzen 4:19
Gedachte
Ik ben op zoek naar waarheid voor mijn leven
Gods waarheid
Zoek God en volg Hem. Hij geeft absolute waarheid op alle gebieden voor je leven. Lees de bijbel en vraag de Heilige Geest om inzicht, en je zult verstelt staan!
Johannes 14:6